Ingeniøren - the Engineer

Trine Runge arbejder som IT-arkitekt på Scenit. Tag en tur på Scenits hjemmeside. Besøg Trines profil på LinkedIn. Her kan du læse om hendes resultater på Scenit og hendes øvrige arbejde som ingeniør gennem de seneste 10 år.

Trine Runge works as an IT architect at Scenit. Visit Trine’s profile on LinkedIn, and get more information about her work as an engineer in the past 10 years.